Wiadomość wysłana.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Skontaktujemy się najszybciej jak to będzie możliwe. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymano od Nas odpowiedzi, proszę sprawdzić spam lub skontatktować się z nami poprzez social media.

Rezerwuj

Konsultacje indywidualne

Neuroflow
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
reCaptcha jest wymagana!
Zapisz się

NEUROFLOW – Aktywny Trening Słuchowy (ATS)

To interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka oraz jego rodziców. Dzieci, u których podejrzewa się upośledzenie wyższych funkcji słuchowych, mimo pozytywnych wyników badań audiometrii tonalnej, zachowują się podobnie jak ich rówieśnicy z lekkim niedosłuchem i mają trudności z nauką ze słuchu, szczególnie wśród otaczającego ich hałasu. Na wzrost liczby dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową, przy prawidłowej czułości słuchu, wpływa nadmierna stymulacja bodźcami słuchowymi i wzrokowymi. Przyczynia się to do upośledzenia analizy informacji, koncentracji uwagi oraz ograniczenia bezpośrednich rozmów dzieci z rodzicami oraz z kolegami i koleżankami. Ponadto ATS przeznaczony jest dla dzieci z nadwrażliwością słuchową, a także dzieci ze zwiększoną potrzebą obniżenia stresu oraz wyciszenia emocjonalnego.

Medal Icon

OBJAWY

trudności rozumienia mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych oraz w pomieszczeniach o dużym pogłosie, mylenie wyrazów o podobnym brzmieniu, problem z określeniem kierunku, z którego dobiega odgłos, problem z dłuższym skupieniem się na zadaniu, które wymaga słuchania, trudności ze rozumieniem dłuższych wypowiedzi, sprawianie wrażenia nieobecnego, trudności ze skupieniem uwagi,

Medal Icon

NEUROFLOW obejmuje

ASPN – rozumienie mowy w szumie, ćwiczenia: podzielności uwagi słuchowej, doskonalące funkcje fonologiczne, a także pamięć słuchową krótkotrwałą, sekwencyjną i roboczą, różnicowania długości, kolejności oraz częstotliwości dźwięku

Medal Icon

CELE

usprawnia rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń, poprawia ukierunkowanie i wydłużenie uwagi słuchowej, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, poprawia wyniki w nauce, szczególnie w zakresie czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową, wydłuża pamięć słuchową, poprawia różnicowanie dźwięków mowy oraz jej percepcję, wzmacnia relacje – kontakty interpersonalne, poprawia pewność siebie, obniża poziom stresu podczas wykonywania trudnych zadań, poszerza wiedzę leksykalną, poprawia umiejętności komunikacyjne – uważne słuchanie, nadawanie komunikatów

NEUROFLOW – Aktywny Trening Słuchowy (ATS)

Terapia powinna odbywać się 3 razy w tygodniu w formie: jedna jednostka zajęć z terapeutą, dwie jednostki zajęć z rodzicami. Sesje treningowe należy przeprowadzać w cichym pomieszczeniu, o stałej, dogodnej porze.

NEUROFLOW – Aktywny Trening Słuchowy (ATS)
Offer Bottom Image