Wiadomość wysłana.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Skontaktujemy się najszybciej jak to będzie możliwe. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymano od Nas odpowiedzi, proszę sprawdzić spam lub skontatktować się z nami poprzez social media.

Wczesne wspomaganie rozwoju
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
Błąd! To pole jest wymagane.
reCaptcha jest wymagana!
Zapisz się

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Medal Icon

Dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to bezpłatne zajęcia dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Mogą z nich skorzystać dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Warunkiem jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.

Medal Icon

Jaki cel mają zajęcia WWRD?

Celem jest jak najszybsze zdiagnozowanie, stopniowe korygowanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz dobranie odpowiednich ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb. Wczesne wspomaganie rozwoju ma za zadanie poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, jak również zapobiec jego pogłębianiu się zaburzeń i deficytów rozwojowych. Zbyt późne podjęcie działań naprawczych może skutkować utrwaleniem nieprawidłowych wzorców funkcjonowania i zachowań, które w dalszym procesie rozwoju mogą być trudne do wyeliminowania.

Medal Icon

Co zrobić, aby dziecko mogło skorzystać z zajęć w ramach WWR?

Konieczne jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokument ten jest wydawany przez zespoły orzekające działające w oświatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych rejonowych i specjalistycznych. Jeżeli rodzice podejrzewają, że ich dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinni udać się do poradni, gdzie dokonywana jest diagnoza i możliwość wydania stosownej opinii.

Medal Icon

Jacy specjaliści pracują z dzieckiem w ramach WWR?

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka naszej placówki wchodzą: - logopedzi, neurologopedzi - psychologowie - fizjoterapeuci (w tym fizjoterapeuci specjalizujący się w terapii Integracji Sensorycznej) Możliwe jest również zatrudnienie innych specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi z niepełnosprawnościami. Podstawą uzyskania oczekiwanych efektów jest współpraca: rodzic-dziecko-specjalista.

Medal Icon

Jak wyglądają zajęcia? Ile razy w miesiącu?

Zajęcia WWRD prowadzone są indywidualnie, odbywają się w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie. Jest również możliwość prowadzenia zajęć w grupie. Zależy to od możliwości i potrzeb dziecka oraz określonego Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania (IPWW). Źródło: dr Radosław Piotrowicz (naszaklinika.com.pl)

Offer Bottom Image